Privacy verklaring

 

Humpy Dumpy Gastouder Bureau.

Gevestigd aan  De Finne 9,  8501 PA , Joure.

Deze is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

De Finne 9, 8501 PA, Joure

E-mail: info@humpydumpygastouderbureau.nl

Tel: 06-52328333

 

D.D van den Berg-Arnoldus is de Functionaris Gegevensbescherming van Humpy Dumpy Gastouder Bureau, zij is te bereiken via info@humpydumpygastouderbureau.nl 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

 

Humpy Dumpy Gastouder Bureau verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

- Locatiegegevens

- Gegevens over uw activiteiten op onze website

- Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

 

Humpy Dumpy Gastouder Bureau verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

- gegevens van personen jonger dan 16 jaar

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@humpydumpygastouderbureau.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

 

Humpy Dumpy Gastouder Bureau verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Humpy Dumpy Gastouder Bureau verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

 

Humpy Dumpy Gastouder Bureau bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 

Persoonsgegevens  > 7 jaren >  om informatie te kunnen verstrekken  aan vraag / gastouder / belastingdienst

Personalia                 > 7 jaren > om informatie te kunnen verstrekken  aan vraag / gastouder / belastingdienst                      

Adres                         > 7 jaren > om informatie te kunnen verstrekken  aan vraag / gastouder / belastingdienst

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden:

 

Humpy Dumpy Gastouder Bureau verkoopt uw gegevens niet aan derden.

Humpy Dumpy Gastouder Bureau verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Humpy Dumpy Gastouder Bureau heeft "geen" contacten met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht.

Humpy Dumpy Gastouder Bureau blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

 

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken:

 

Humpy Dumpy Gastouder Bureau gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Humpy Dumpy Gastouder Bureau.

U heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid, dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@humpydumpygastouderbureau.nl .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door “u” is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Maak in deze kopie uw pasfoto, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.

Dit ter bescherming van uw privacy, we reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Humpy Dumpy Gastouder Bureau wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

 

Humpy Dumpy Gastouder Bureau neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@humpydumpygastouderbureau.nl

 

 

 Lees meer: https://www.humpydumpygastouderservice.nl/privacy-verklaring/