Heeft de naam van de gastouder een kleurtje? Deze zijn dan voorzien van een link naar de website of een voorstel formulier. 

 

Sneek Priscilla Hofstra Nanny
Sneek Maria Vos Nanny
Sneek Evelien Bijlsma Nanny
Bolsward Susanna van der Kuur Nanny
Sneek Saapke Boringa-van Malsen Gastouder
Idskenhuizen Femke Bergstra Gastouder
Workum Tsjikke de Bruin Gastouder
Sneek Regina Bult Gastouder
Workum Ineke Busman Gastouder
Sneek Sabine Dijkstra Gastouder
Leeuwarden Ida Douma-Jongsma Gastouder
Lemmer Wafa Aboud Gastouder
Oudega Hiltsje de Groot- Terpstra Gastouder
Bolsward Judy Toussaint - van Heerde Gastouder
Leeuwarden Tirsa Hoekstra Gastouder
Sneek Liz Hoekstra Gastouder
Sneek Ytie Hoogstra Gastouder
Sneek Andrea Hugen Nanny
Workum Tjitsche Jonkman Gastouder
Sneek Irma Jorritsma Gastouder
Exmorra Hilde Koopmans Nanny
Sneek Hinke Kuipers Gastouder
Lemmer Marjan van der Laan Gastouder
St. Johannesga Kora van der Meer Nanny
Joure Esther Meester-Groen Gastouder
Sneek Marianne Meul-Visser Gastouder
Sneek Jolanda Oppedijk-Bouwhuis Gastouder
Sneek Miranda Ottosen Gastouder
Sneek Heintje Ottosen Gastouder
Workum Juann van der Schaaf Gastouder
Franeker Susan Scheepstra Gastouder
Sneek Gerda Schrale Gastouder
Elahuizen Marian Tuinier Nanny
Sneek Hennie van der Velde Gastouder
IJlst Lipkje Walinga Gastouder
Sneek Alie Walsweer Gastouder
Sneek Cilly van Winden Nanny
Sneek Patrycja Yntema Gastouder
Bolsward Stephanie Zijlstra Nanny
Sneek Thea Duiker Nanny
Exmorra Anke de Wal Nanny