Ouderraad (O.R.)

 

Vindt u het leuk om mee te denken over het functioneren van ons gastouderbureau?
Dan nodigen wij u van harte uit om u aan te melden als ouderraadslid.

Rol van de ouderraad

De ouderraad heeft een belangrijke adviserende rol over onder meer het pedagogisch beleid, personeelsbeleid, veiligheid, voeding, gezondheid en hygiëne. De leiding van Humpy Dumpy houdt ons op de hoogte en vraagt ons om advies.
De Ouderraad wordt gestuurd en gesteund door Humpy Dumpy, zoals die zijn vastgelegd in de Wet Kinderopvang artikel 58.

Activiteiten

De ouderraad organiseert  samen met de eigenares van Humpy Dumpy GOB "desgevraagd" een jaarlijks informatieve ouderavond. De ouderraad komt vier maal per jaar bij elkaar voor een evaluatiegesprek. De notulen van de vergadering zijn dan beschikbaar op de website voor alle ouders.

Wat doet de ouderraad ( O.R )  voor ouders?

Ouders kunnen met vragen, ideeën, opmerkingen bij de ouderraad terecht. Deze bespreekt wat de ouders aandragen in vergaderingen en ondernemen eventueel actie. Het kan zijn dat het punt besproken wordt met de eigenares van Humpy Dumpy Gastouder Bureau, of dat de O.R. op zoek gaan naar meer informatie. Dit gebeurt uiteraard in goed overleg met de ouders die een punt aandragen. Alle informatie behandeld de O.R. vertrouwelijk.

Klachten betreffende functioneren Humpy Dumpy Gastouder Bureau:

Humpy Dumpy zet zich voor 100% in voor gast en vraagouder om haar werk zo goed mogelijk te doen, het blijft echter wel mensenwerk en die kunnen fouten maken.

Dit kan leiden tot irritaties, schroom dan niet om ons dat zo snel mogelijk te laten weten.

Wij zijn van mening dat je van kritiek kunt leren en jezelf kunt verbeteren.

Dit kan ook anoniem via de ouderraad, deze heeft namelijk geheimhouding plicht als u hierom verzoekt.